Funktionsvariationer behövs i arbetslivet!

Vi vill skapa en nationell samverkan mellan gymnasiesärskolan och näringslivet