Vi väljer mångfald framför enfald

Vi vill att vår företagskultur speglar det samhälle vi lever i,  vi tycker att det är viktigt att göra skillnad för samhället och våra medmänniskor, vi tror på människors lika värde, vi gör det här för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Läs om varför Myrorna, Max, Bygma, Dipart och ICA inkluderar personer med funktionsvariationer både för anställning och praktik.

Kerstin Brage
Chef för arbetsträning på Myrorna

Varför gör ni det här?
Vi gör det för att det ligger i vårt uppdrag att genom arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Vi är Sveriges största butikskedja för second hand-varor och den största insamlingsaktören i vårt land. Vi har stora produktionsenheter på flera ställen i landet och 34 butiker, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Vi har ca 350 anställda och sysselsätter ungefär 600 personer i månaden genom arbetspraktik. Det är också väldigt givande och berikande att träffa och utvecklas med nya människor.

Vilka fördelar ger det här er?
”Det är ett tydligt sätt att ta socialt ansvar och därmed också bygga sitt varumärke både internt och externt. I samband med rekrytering är det en stor tillgång – allt fler vill jobba i en verksamhet som visar att den bryr sig och tar ansvar för hållbar utveckling

Vilka råd har ni till företag som vill börja?
Att inte vara så rädda – om man misslyckas så lär man sig och kan göra bättre nästa gång. Det finns en så stor outnyttjad resurs i de människor som står utanför arbetsmarknaden och varje person som kommer in i arbete är en stor vinst för både företaget, samhället och den enskilda individen. Alla blir vinnare.

Charlotte Welin Zetterlund
Personalchef, Max

Varför gör ni det här?
Vi tror på människors lika värde. Vi har en positiv och inkluderande människosyn. Alla är välkomna till MAX. Vi tror på mångfald.  Vi tror att det är bra för såväl samhället, MAX och för individen som får känna sig behövd och bidrar till verksamheten. Vi vill se potentialen i alla individer. Vi vill vara en god arbetsgivare för alla.

Vilka fördelar ger det här er?
Det är otroligt positivt ute på restaurangerna både för personal och gäster. Våra medarbetare med funktionsvariationer gör ett fantastiskt jobb för oss och bidrar med den positiva stämningen ute på restaurangerna. De känner att de har en plats i teamet och att de har en värdefull uppgift hos oss. De har bidragit till vår starka värdegrund som inkluderar alla. Alla vill vara med och bidraga till ett bättre samhälle. Och det värde vi får tillbaka från våra medarbetare med funktionsvariationer är så stort. Vi vill hjälpa till att öka förståelsen och minska rädslan för olikheter.

Vilka råd har ni till företag som vill börja?
Börja i liten skala, se till att tiden och engagemanget finns där för att det ska bli så givande och bra som möjligt. Utbilda de som ska jobba med projektet, närmaste linjeledare. Viktigt att matcha rätt person med rätt jobb. Man bör tänka med både hjärna och hjärta.

Danne Hollgren
Lagerchef, Bygma

Varför gör ni det?
Jag har tidigare arbetat som fritidsledare med ungdomar och vet hur givande det är och tycker personligen att alla ska få en chans. Bygma har också Ledarskap och Nytänkande som ledord – och det stämmer väl överens med att ta emot praktikanter med olika funktionsuppsättningar.

Vilka fördelar ger det er?
Alla medarbetare är väldigt positiva och glada över att vi har en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vi lär oss av nya människor och om oss själva. Öppenhet och att lyssna är viktigt – oavsett vilka människor man möter.

Vilka råd har ni till andra företag?
Kom över rädslan över att något ska gå fel och ta chansen att pröva. Våga vara mera öppen!

Jonas Berg
ICA-handlare

Varför gör ni det här?
Vi jobbar med dessa frågor för att vi tycker att det är viktigt att göra skillnad för samhället och våra medmänniskor. Det ingår i våra värderingar och vi tror att alla kan göra någon sorts skillnad som gör vårt samhälle lite snällare och lite bättre

Vilka fördelar ger det här er?
Våra medarbetare mår bättre av att göra gott, vi får en mer tolerant arbetsplats när vi jobbar mer inkluderande. Även kunderna trivs bättre tror vi när de ser att vi tar samhällsansvar och försöker hjälpa människor som annars hade levt i ett utanförskap. Nu hjälps vi åt att skapa ett viktigt sammanhang för alla.

Vilka råd har ni till företag som vill börja?
Våga prova,våga utmana era invanda normer,tänk hur det skulle vara att själv leva med en funktionsvariant, leta möjligheter, vad skulle kunna fungera på vår arbetsplats, prata om detta, sälj in idén till alla medarbetare. En stor uppsida som vi har upptäckt är att om man arbetar på ett inkluderande sätt så blir man automatiskt bättre på jämställdhet, hbtq frågor, mångfald etc.

Mats Hoffman
Personalchef, Dipart Entreprenad

Varför gör ni det här?
Vi vill att vår företagskultur speglar det samhälle vi lever i! Vi vill kunna göra en skillnad så att personer som vanligtvis har svårt att komma in på arbetsmarknaden får en chans. Vi vet att barriärerna i de flesta fall ligger hos oss, i våra attityder och kan vi inkludera och anpassa förutsättningarna lite grann så får vi möjlighet att få in kvaliteter och kompetenser vi annars inte hade fått tillgång till. Det är bra för företaget och det känns bra i hjärtat.

Vilka fördelar ger det här er?
Vi får en mer accepterande och trevligare företagskultur vilket stärker oss som företag i konkurrensen med andra. Vi får också en bredare rekryteringsbas i en bransch med stora utmaningar inom kompetensförsörjningen. Det ger oss tillgång till kompetens som är en överlevnadsfråga.

Vilka råd har ni till företag som vill börja?
Fråga er: vad är  problemet egentligen? Och kör sen!

Sven Brunner,
Platschef Kvarteret Enzymet, Veidekke

Varför gör ni det?
Veidekke har som ledord att vara ”Grensesprengende”, vilket betyder att vi vågar pröva nya perspektiv och se nya möjligheter. När vi fick en förfrågan om praktikplats för gymnasiesärskolan så bestämde vi oss därför för att pröva.

Vilka fördelar ger det er?
Vi hoppas att vi kommer ha fördelar – och vi tror att det här är ett nytt sätt för oss att visa att vi tar samhällsansvar. Vi vill involvera och inkludera mera och har fått positiv respons från våra medarbetare. Vi kan absolut tänka oss att ta emot flera elever om detta faller väl ut. De krav vi ställt på skolan är att handledaren (platschefen på bygget) träffar ansvarig lärare en gång per månad för avstämning om hur det går.

Vilka råd har ni till andra företag?
Släpp det konservativa tänket och våga öppna upp för nya sätt och metoder! Ett hinder kan vara att arbetsledare på bygget är rädda för att ställa frågan till sina medarbetare – vad det kommer att innebära att ha en praktikant som har funktionshinder. Den diskussionen måste man våga ha – och inte bara på ledningsnivå.