Skriv under budkaveln du också

SVN har sedan 2010 drivit frågan om hur unga med funktionsvariationer kommer ut i arbetslivet. I projektet Plats för lärande fortsätter vi detta långsiktiga arbete under hela 2016. Vi vill att det skapas ett nationellt nätverk där skolledare från gymnasiesärskolan och företagare kan utbyta erfarenheter om de goda exempel, problem och utmaningar som finns när det gäller att få ut elever från gymnasiesärskolan i praktik.

Många skolledare från gymnasiesärskolan och företag över hela Sverige har redan skrivit under. Är du skolledare eller företagare som vill bidra till ett mer inkluderande samhälle? Skriv under vår budkavel.

Vi tror:

Att företag och skola måste samverka för att få till meningsfulla APL-platser.

Att praktik och därmed APL-perioden är den viktigaste nyckeln till anställning.

Att med rätt stöd under praktiken finns det ett jobb för alla.

Att programråd där företag, skola och elever tillsammans utvecklar praktiken är en förutsättning

Vi vill:

Skapa ett nationellt nätverk för skolledare inom gymnasiesärskolan

Sprida framgångsrika metoder som finns för utvärdering och användning i nätverket.

Att det bildas nationella, regionala och lokala programråd som funkar på riktigt

Vi vet:

Att ska vi nå det globala målet ”8 Anständiga arbetsvillkor” för alla personer med funktionsnedsättning senast 2030. Så måste vi sätta fart. Nu.

Jag vill skriva under budkaveln

5 + 3 = ?

Sebastian Axel Ögren, praktikant

Mitt tips till de som är handledare är att ge instruktioner på ett fint sätt som är anpassade efter elevens förståelse och takt. Har man funktionshinder så förstår man ju inte alltid allt lika snabbt.  Jag har själv Williams syndrom så mitt tips till handledaren är att prata med eleven om vilka svårigheter som finns och vad man kan göra så det fungerar.

Jag gjorde praktik på Vallentuna IP och det var verkligen mycket roligt – engagerade, snälla människor! Jag praktiserade som vaktmästare och fick göra allt möjligt som att städa, laga fotbollsmål och röja sly.

Fredrik Roos 19 år, praktikant

Jag gjorde praktik på Scandic i Upplands-Väsby. Där fick jag göra alltmöjligt som att byta lampor och laga sängar. Jag slutade där för att jag vill göra praktik på ett ställe som har med bygg att göra. Men det är svårt  att få platser –  det verkar inte vara några byggföretag som tar emot. Bemötandet är det viktigaste för mig – de ska vara trevliga. Sen är säkerheten viktigast och att man får tydliga regler om vad som gäller.